Awesomesauce nghĩa là gì? Meaning, Definition & Synonyms

awesomesauce definition

Awesomesauce Được sử dụng lần đầu tiên vào đầu những năm 2000, nó hiện là một từ khóa phổ biến trên Twitter.

Định nghĩa Awesomesauce là gì?

awesomesauce meme cute

Phiên âm (pronunciation)

/ˈɔː.səm.sɔːs/ (thán từ): Tuyệt vời

exclamation US informal
UK /ˈɔː.səm.sɔːs/ US /ˈɑː.səm.sɑːs/

adjective Slang.

very good or impressive; awesome: There’s a bakery not far from here that makes some awesomesauce vegan cupcakes—you gotta try them.

used to say that something is extremely good, or that you are extremely pleased:

Example: The video has gone viral! Awesomesauce!

  • It’s amazing! Awesomesauce!
  • It was served with bacon bread pudding! Awesomesauce

Theo Cambridge Dictionary

Cambridge Dictionary định nghĩa awesomesauce là từ được dùng để nói hoặc cảm thán về một điều tuyệt vời, hoặc đơn giản để bộc lộ bạn đang hài lòng về điều gì đó. Trái nghĩa với awesomesauce là weak sauce, được dùng để nói về một điều tồi tệ hoặc khiến bạn thất vọng.

awesomesauce  la gi

Theo Reader’s Digest, awesomesauce là tiếng lóng mang ý nghĩa “tuyệt vời”, lần đầu được sử dụng bởi nhân vật Strong Bad trong loạt phim hoạt hình ngắn Homestar Runner (phát hành vào đầu những năm 2000). Hiện nay, awesomesauce là một hashtag được sử dụng phổ biến trên mạng xã hội Twitter.

Dù xuất hiện từ đầu những năm 2000 nhưng phải đến năm 2015, awesomesauce mới được thêm vào Từ điển Oxford english dictionary, theo CNN. Bên cạnh awesomesauce, 29 từ mới khác như beer o’ clock, spear phishing, wine o’ clock cũng được thêm vào từ điển urban dictionary năm đó.

Ứng dụng của từ awesomesauce trong tiếng Anh:

awesomesauce oxford english dictionary

I will still need to fill in the edges but it feels pretty awesomesauce to have accomplished this much.

  • Dịch: Tôi vẫn cần phải trau dồi thêm nhưng thật tuyệt khi tôi đã hoàn thành được điều này.

My awesomesauce friends will also be going back to school.

  • Dịch: Những người bạn tuyệt vời của tôi cũng sẽ trở lại trường học.

Đọc thêm : Tiểu sử Lê Dương Bảo Lâm – Nam diễn viên hài được mệnh danh là “Thánh livestream”

Linguistics: interjections

Luyện nghe và đọc từ Awesomesauce

Transcript practie listening + reading English with awesomesauce

Feifei
Hello and welcome to The English We Speak. I’m Feifei…

Rob
And I’m Rob.

Feifei
Hey Rob, thanks for this ice cream – I love ice cream – but why are we eating it now?

Rob
As a treat, Feifei! This is my homemade ice cream.

Feifei
Yum. It tastes good.

Rob
Tastes good, you say? Just ‘good’?

Feifei
Well… it’s not bad.

Rob
Not bad?! Honestly Feifei, there is no pleasing you sometimes. Is there something missing?

Feifei
Rob – it’s awesomesauce!

Rob
You want sauce on it? Why didn’t you say? What do you want – strawberry, chocolate, caramel?

Feifei
No, I was actually being nice. Awesomesauce is an informal way to describe something that is extremely good or amazing. It was a compliment, Rob! Listen to these other examples of ‘awesomesauce’…

Examples
My wife is awesomesauce – she’s just served me breakfast in bed as it’s my birthday!

Đọc thêm : Doomscrolling nghĩa là gì? Meaning, Definition & Usage

This peanut butter and banana milkshake is awesomesauce – can I have some more, please?

Hey! I got top grades in all my exams. Awesomesauce!

Feifei
You’re listening to The English We Speak from BBC Learning English and we’re looking at the word awesomesauce, which is an informal way of describing that something is extremely good, amazing or incredible. And your homemade ice cream is amazing, Rob!

Rob
Oh, thanks very much. I don’t know what to say.

Feifei
You can also say ‘awesomesauce’. The word can also be used to say you are very very pleased with something.

Rob
Ok then – awesomesauce! If it’s that good, I must try some too – with strawberry sauce on.

Feifei
You must, Rob, it tastes great!

Rob
Oh no – not awesomesauce.

Feifei
What’s wrong?

Rob
I didn’t put it back in the freezer – it’s melted!

Feifei
You had better go and make some more. Bye.

Rob
Bye bye!

Tham khảo thêm tại: BBC.CO.UK

Các từ đồng nghĩa: synonyms & origin

(oh) Lord idiomaiyoalackattaboyattagirlauf Wiedersehenaw shucksgangwayin inverted commas idiominverted commasneener, neenernever look a gift horse in the mouth idiomno harm no foul idiomno sir idiomO, operiodrestsmall wonder idiomsweetwhoopee

Bài Cùng Chuyên Mục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *