I Chấp nhận các điều khoản

  1. Bạn chấp nhận rằng bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản dịch vụ này bằng việc truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Bạn cũng xác nhận rằng bạn ít nhất 14 tuổi hoặc nếu bạn nhỏ hơn, bạn cần có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp để họ sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo rằng bạn tuân thủ các Điều khoản dịch vụ này.

  2. Chúng tôi có thể thay đổi và cập nhật các điều khoản này. Phiên bản mới nhất của Điều khoản dịch vụ luôn có sẵn ở đây để bạn xem xét. Sau khi chúng tôi thực hiện bất kỳ sửa đổi nào đối với Điều khoản dịch vụ, việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ cho thấy bạn chấp nhận Điều khoản dịch vụ mới.

  3. Nếu bạn không đồng ý tuân thủ với các Điều khoản dịch vụ này hoặc bất kỳ thay đổi sắp tới nào mà chúng tôi có thể thiết lập, bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

  II. Tài khoản miễn phí

  Người dùng của Dịch vụ có thể đăng ký một tài khoản trên Dịch vụ để thiết lập và chỉnh sửa hồ sơ trực tuyến trên Ykmusa.com. Ở website Ykmusa.com, mỗi người dùng có thể thiết lập nhiều tài khoản bằng cách sử dụng các hình thức đăng nhập thông qua địa chỉ email, số điện thoại, tài khoản Facebook hoặc Google.

  III.Tài khoản trả phí

  1. Không mất bất kỳ chi phí nào khi sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên để có thể sử dụng một số tính năng phức tạp hơn của Dịch vụ, bạn nên chọn đăng ký làm Thành viên trả phí.

  2. Các điều khoản của Dịch vụ phải trả tiền được nêu trong phần IV bên dưới chi phối các khoản phí và điều kiện liên quan của tất cả các Dịch vụ phải trả tiền.

  IV. Dịch vụ phải trả phí

  Bảng giá cho từng Dịch vụ riêng lẻ bao gồm mô tả rõ ràng về các khoản phí cho Dịch vụ phải trả phí. Việc bạn sử dụng và truy cập Dịch vụ phải trả tiền cũng sẽ phải tuân theo các điều kiện được nêu trong phần IV này. 

  Các quy định ở khoản IV này sẽ được ưu tiên hơn bất kỳ điều khoản nào khác thuộc các Điều khoản dịch vụ này trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào.

  Cho dù bạn là cá nhân sử dụng Dịch vụ phải trả tiền hay bên thứ ba hỗ trợ và/hoặc thanh toán thay mặt cho một cá nhân để sử dụng Dịch vụ phải trả tiền, các điều khoản sau đây sẽ vẫn áp dụng cho bạn.

  1. Khi đặt mua Dịch vụ trên Ykmusa.com, bạn có thể kiểm tra đơn hàng trước khi mua hàng bằng các dịch vụ trả phí. Vui lòng xem lại thông tin đơn hàng trước khi thanh toán.

  2. Bằng cách gửi đơn đặt hàng, bạn đồng ý thanh toán cho Ykmusa.com khoản phí cố định cho (các) Dịch vụ phải trả phí có liên quan, cũng như mọi khoản thuế hiện hành, VAT (nếu có) và các khoản phí hoặc lệ phí khác liên quan đến Dịch vụ phải trả tiền đó. Trên Ykmusa.com, bạn có thể nhận được giá mới nhất cho từng Dịch vụ trả phí.

  Bạn đồng ý và chấp nhận rằng các khoản phí này có thể được điều chỉnh định kỳ. Mọi điều chỉnh về giá đều được công bố trên trang web Ykmusa.com và không áp dụng cho các gói đăng ký đang hoạt động, do đó nếu bạn đã đăng ký thành viên ở một mức giá cụ thể, việc điều chỉnh sẽ không ảnh hưởng đến tư cách thành viên của bạn mà chỉ bắt đầu cho mọi giao dịch mua đăng ký sắp tới, không áp dụng cho giao dịch mua hiện tại của bạn.

  3. Để đảm bảo an toàn cho các khoản thanh toán của bạn, Ykmusa.com sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán an toàn.

  4. Ykmusa.com cung cấp các thời hạn đăng ký khác nhau cho các Dịch vụ phải trả tiền được cung cấp trên cơ sở đăng ký để bạn có thể chọn thời hạn phù hợp nhất với nhu cầu của mình. Trên Ykmusa.com, các lựa chọn về thời hạn đăng ký được mô tả chi tiết.

  5. Tài khoản thanh toán của bạn (chẳng hạn như tài khoản điện thoại hoặc thẻ tín dụng bạn sử dụng để mua trên App Store) sẽ tự động bị tính phí trong trường hợp Dịch vụ phải trả phí tự động gia hạn dựa trên đăng ký. 

  Đăng ký của bạn sẽ được gia hạn cho gói dịch vụ có cùng thời hạn với dịch vụ bạn hiện đang sử dụng khi thời hạn đăng ký hiện tại hết hạn trừ khi bạn hủy. App Store hoặc bên thứ ba mà bạn đã thanh toán có thể hủy bỏ thanh toán tự động bất cứ lúc nào.

  6. Mã kích hoạt cho thời gian đăng ký được gửi đến từng tài khoản trả phí. Khi tài khoản được kích hoạt, đó là lúc bắt đầu sử dụng Dịch vụ phải trả tiền. Nếu không sử dụng Dịch vụ, đăng ký sẽ không mất hiệu lực trong suốt thời gian đăng ký. Bạn có thể xem chi tiết tài khoản của mình bất kỳ lúc nào để xác minh khả năng áp dụng của Dịch vụ.

  7. Ykmusa.com có thể chạy các chương trình khuyến mãi và ưu đãi miễn phí, tuy nhiên những chương trình này có thể đi kèm với các điều kiện hoặc giới hạn bổ sung.

  8. Ykmusa.com có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt ngay lập tức việc sử dụng của bạn đối với bất kỳ một hoặc nhiều Dịch vụ phải trả tiền nào mà mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm pháp lý nếu:

  • Ykmusa.com có cơ sở để cho rằng bạn đã vi phạm hoặc hành động trái với các Điều khoản Dịch vụ phải trả tiền đã quy định này;
  • Theo mục IX bên dưới, Ykmusa.com có quyền đình chỉ hoặc hủy bỏ tài khoản hoặc quyền sử dụng Dịch vụ của bạn nói chung.

  V. Đăng ký

  1. Người dùng có thể được yêu cầu đăng ký làm Thành viên trên website Ykmusa.com để truy cập và sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên trang web đó, bao gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, email, số điện thoại, địa chỉ, hộ chiếu hoặc CMND và giấy tờ tùy thân… 

  Ykmusa.com không chịu bất kỳ nghĩa vụ hay trách nhiệm nào liên quan đến những thông tin do Thành viên cung cấp mà thành viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin mình đưa lên.

  2. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hành động được thực hiện bằng tài khoản của mình, bao gồm cả việc giữ an toàn cho mật khẩu và thông tin tài khoản của bạn. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng bởi người dùng và không thể chuyển nhượng. Bạn đồng ý:

  • Không chia sẻ tài khoản của bạn với bất kỳ ai và chỉ sử dụng nó cho chính mình.
  • Liên hệ ngay với chúng tôi bằng văn bản nếu bạn biết về bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với mật khẩu, tài khoản của bạn hoặc vi phạm bảo mật khác.
  • Điền vào biểu mẫu đăng ký Dịch vụ với thông tin xác thực, chính xác, cập nhật và đầy đủ của bạn.
  • Giữ dữ liệu đăng ký hiện tại và được cập nhật để đảm bảo dữ liệu chính xác, đúng và toàn diện.

  3. Nếu bạn dưới 14 tuổi, bạn phải được sự đồng ý của người giám hộ hợp pháp để họ có thể đăng ký tài khoản thay cho bạn.

  VI. Chính sách bảo mật thông tin

  1. Đăng ký Các điều khoản trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, được tham chiếu trong các Điều khoản dịch vụ này, áp dụng cho dữ liệu và thông tin cụ thể khác về bạn cần tuân theo. 

  Bạn chịu trách nhiệm quyết định thông tin cá nhân nào có thể được chia sẻ trên hồ sơ của mình. Các quy định của những điều khoản này của Dịch vụ và việc thu thập, sử dụng cũng như phổ biến thông tin của bạn như được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này được bạn chấp nhận khi đăng ký Dịch vụ.

  2. Thông tin từ phần Thông tin đăng ký thành viên, chẳng hạn như tên, ảnh hồ sơ, địa chỉ email, số điện thoại,…., là một trong những thành phần chúng tôi cho phép bạn tải lên trang web của chúng tôi. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm và sở hữu tất cả thông tin được đăng, tải lên, gửi qua email hoặc gửi thông qua đăng ký Dịch vụ. 

  Ykmusa.com không có bất kỳ quyền hạn nào đối cũng như không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc giám sát bất kỳ nội dung nào mà Người dùng tải lên, đăng, gửi email, truyền hoặc cung cấp thông qua Dịch vụ và không đưa ra tuyên bố nào về tính trung thực, toàn vẹn hoặc chất lượng của nội dung đó.

  3. Bạn cũng xác nhận rằng bạn hiểu và đồng ý với các hoạt động được sử dụng để thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin liên quan đến việc sử dụng hoặc mua như được nêu trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi bằng cách mua hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ phải trả tiền nào.

  4. Bạn xác nhận và đồng ý rằng Dữ liệu đăng ký của bạn, bao gồm thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ phải trả tiền, sẽ được cung cấp cho tổ chức giáo dục, chủ lao động hoặc bên thứ ba khác thanh toán Dịch vụ thay cho bạn (nếu có) khi bạn là một cá nhân sử dụng Dịch vụ trả phí (bao gồm cả Thành viên trả phí) với tư cách là học sinh/sinh viên, nhân viên hoặc bên thứ ba khác.

  5. Bạn hiểu rằng bạn sẽ có quyền truy cập vào Dữ liệu đăng ký của người dùng và thông tin liên quan đến việc họ sử dụng Dịch vụ phải trả phí (gọi chung là “Dữ liệu người dùng”) nếu bạn đang truy cập Dịch vụ phải trả phí với tư cách là quản trị viên thay mặt cho chủ lao động, tổ chức giáo dục hoặc doanh nghiệp khác. 

  Bạn đồng ý xử lý nghiêm ngặt Dữ liệu người dùng đó và tuân theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Cụ thể, bạn đồng ý giữ Dữ liệu người dùng ở chế độ riêng tư, không chia sẻ Dữ liệu người dùng với người khác hoặc bên thứ ba khác và chỉ sử dụng Dữ liệu người dùng cho các mục đích nội bộ chỉ để kiểm soát và theo dõi cách Người dùng sử dụng Dịch vụ phải trả phí.

  VII. Hành vi đối với dịch vụ và nội dung người người

  1. Thông tin từ phần Thông tin đăng ký thành viên, chẳng hạn như tên, ảnh hồ sơ, email, số điện thoại,…. được bao gồm trong một số phần của Dịch vụ cho phép bạn đăng nội dung lên Dịch vụ của chúng tôi. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào họ đăng, tải lên, gửi email hoặc đăng ký trên dịch vụ. 

  Ykmusa.com từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ nội dung nào mà Người dùng tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc cung cấp thông qua Dịch vụ và Ykmusa.com không đưa ra tuyên bố nào về độ tin cậy, tính trung thực hoặc chất lượng của nội dung đó.

  2. Bạn chấp nhận rằng mặc dù Ykmusa.com không chủ động giám sát Nội dung của Người dùng, nhưng Ykmusa.com có quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) từ chối, di chuyển hoặc xóa bất kỳ nội dung Người dùng nào vi phạm các điều khoản và điều kiện. Theo Ykmusa.com, Điều khoản Dịch vụ là vô hiệu.

  3. Nội dung của Người dùng trên Ykmusa.com không được coi là tài sản hay quyền  sở hữu. Bạn cấp cho Ykmusa.com quyền toàn cầu, miễn phí bản quyền và độc quyền để tái tạo, thay đổi và xuất bản nội dung của Người dùng bằng cách gửi nội dung tới Dịch vụ.

  4. Bạn đảm bảo rằng bạn sẽ không vi phạm luật pháp hiện hành của bất kỳ quốc tế hay quốc gia cũng như quyền nào của bên thứ ba, bao gồm nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc các quyền trí tuệ khác và bạn hứa sẽ sử dụng Dịch vụ một cách có trách nhiệm, phù hợp và hợp pháp. Cụ thể hơn, bạn cần đồng ý không sử dụng Dịch vụ để làm các danh mục dưới đây:

  • Tải lên, đăng, nhận xét, gửi email, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ Nội dung Người dùng nào gây khó chịu, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, phỉ báng, liên quan đến chính trị hoặc tôn giáo, thô tục, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, gây hận thù hoặc phân biệt chủng tộc;
  • Làm hại trẻ vị thành niên;
  • Giả mạo danh tính hoặc mối quan hệ của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm nhưng không giới hạn, viên chức, người hướng dẫn hoặc chủ sở hữu của Ykmusa.com;
  • Sử dụng dịch vụ để chuyển tiếp khách truy cập đến một website khác;
  • Tạo tiêu đề sai hoặc thay đổi nội dung được gửi qua dịch vụ để ẩn nguồn thực của nó;
  • Bất kỳ Nội dung người dùng nào mà bạn không được pháp luật, hợp đồng hoặc mối quan hệ ủy thác cho phép cung cấp (chẳng hạn như thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và thông tin bí mật được biết hoặc tiết lộ trong quá trình quan hệ kinh doanh) mà bạn tải lên, đăng, gửi qua email, truyền hoặc do bạn cung cấp theo cách khác có thể được thực hiện;
  • Tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc công khai nội dung Người dùng vi phạm quyền riêng tư của bên khác hoặc quyền sở hữu trí tuệ của họ (như được mô tả trong đoạn X);
  • Đăng, gửi email, truyền tải hoặc nói cách khác làm cho mọi quảng cáo, nội dung quảng bá, “thư rác” hoặc các hình thức quảng cáo khác có thể truy cập được bất hợp pháp hoặc không được yêu cầu;
  • Không được tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ nội dung nào có chứa vi-rút phần mềm hoặc mã, tệp hoặc chương trình máy tính khác nhằm cản trở, xóa sạch hoặc hạn chế chức năng của phần mềm, phần cứng hoặc công cụ truyền thông cho máy tính;
  • Làm gián đoạn hoặc can thiệp vào Dịch vụ, máy chủ hoặc mạng được liên kết với Dịch vụ hoặc không tuân theo bất kỳ quy tắc, thủ tục hoặc chính sách nào của mạng được kết nối với Dịch vụ;
  • Quấy phá Người dùng khác;
  • Biên soạn hoặc lưu thông tin cá nhân về những Người dùng khác cùng với các hành vi bị cấm được liệt kê trong các phần nói trên; 
  • Quảng bá các trang web hoặc sản phẩm không liên quan đến các dịch vụ mà Ykmusa.com cung cấp.

  6. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Ykmusa.com có thể bảo lưu Nội dung của Người dùng và cũng có thể tiết lộ Nội dung của Người dùng theo sự cho phép của pháp luật hoặc khi thấy cần thiết để: 

  • (a) Tuân theo quy trình pháp lý; 
  • (b) Thực thi Điều khoản dịch vụ hoặc Điều khoản dịch vụ phải trả tiền; 
  • (c) Khắc phục các khiếu nại rằng Nội dung của Người dùng vi phạm các quyền của bên thứ ba; 
  • (d) Bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn cá nhân của Ykmusa.com, Người dùng, hoặc công chúng

  VIII. Nội dung và liên kết tới website của bên thứ ba

  Ykmusa.com có thể kết nối với các trang web khác và bao gồm nội dung từ bên thứ ba (gọi tắt là “Trang web liên kết”). Bất kỳ trang web liên kết nào đều không được xác nhận, tài trợ, phê duyệt hoặc dưới sự kiểm soát của Ykmusa.com. Ngoài ra, chúng tôi không quản lý Trang Liên Kết và không chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung hoặc chính sách bảo mật, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ liên kết nào có trên Trang Liên Kết hoặc bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào đối với Trang Liên Kết.

  IX. Chấm dứt

  1. Bạn thừa nhận rằng Ykmusa.com có thể đóng tài khoản của bạn nếu có lý do để nghi ngờ rằng bạn đã coi thường hoặc vi phạm Điều khoản Dịch vụ. Do đó chúng tôi có quyền xóa và gỡ bỏ bất kỳ nội dung Người dùng nào của bạn khỏi Dịch vụ sau khi chấm dứt.

  2. Ykmusa.com có quyền thay đổi hoặc kết thúc Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ) tạm thời hoặc vĩnh viễn vào bất kỳ lúc nào. Bạn thừa nhận rằng Ykmusa.com sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào trong trường hợp dịch vụ bị sửa đổi hoặc ngừng cung cấp (ngoại trừ quy định tại Khoản IV ở trên đối với Dịch vụ phải trả phí). phí), trừ khi chúng tôi và bên thứ ba có thỏa thuận khác.

  X. Quyền sở hữu trí tuệ

  1. Bạn chấp nhận và đồng ý rằng Ykmusa.com và người cấp phép của Ykmua.com sở hữu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong Dịch vụ, mọi phần mềm cần thiết để sử dụng Dịch vụ và tất cả nội dung (bao gồm văn bản, video, âm thanh, âm thanh, hình ảnh hoặc tài liệu khác.. .) có trên Dịch vụ ngoài nội dung của Người dùng (“Nội dung”).

  2. Bạn xác nhận rằng bạn sẽ không sử dụng hoặc sao chép bất kỳ nội dung nào của Dịch vụ, bao gồm văn bản, âm thanh, video, hình ảnh hoặc các tài liệu khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản.

  3. Bạn đồng ý với những điều sau khi sử dụng dịch vụ:

  • Tránh thông qua bất kỳ phương pháp nào khác ngoài các giao diện do Ykmusa.com cung cấp để sử dụng trong việc truy cập Dịch vụ hoặc nội dung;
  • Trừ khi được Ykmusa.com hoặc các bên thứ ba được kết nối (bao gồm quảng cáo của bên thứ ba) cho phép rõ ràng, bạn không được thay đổi, điều chỉnh, cho thuê hoặc tạo các tác phẩm dựa trên toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ.

  XI. Liên hệ

  1. Hãy liên lạc với chúng tôi khi có bất kỳ thắc mắc hoặc để báo cáo bất kỳ hành vi vi phạm các Điều khoản Dịch vụ theo địa chỉ ykmusavn@gmail.com.

  2. Ykmusa.com có thể liên lạc với bạn và gửi cho bạn các thông báo, bao gồm cả liên quan đến những thay đổi trong Điều khoản Dịch vụ này, qua email, điện thoại bằng cách đăng ký nhận thông báo.