Nothingburger là gì?

Nothingburger

Nothingburger nghĩa là gì? Nothingburger đã được sử dụng lần đầu vào thế kỷ XX và dần phổ biến trong mọi lĩnh vực, kể cả trong chính trị.

Nothingburger la gi

Định nghĩa Nothingburger là gì?

Definition 1: Nothingburger /ˈnʌθɪŋbəːɡə/ (danh từ): Điều gì đó vô nghĩa, không giá trị]
Definition 2: something that seems important at first but turns out not to be : Có điều gì đó dường như không quan trọng

API – Pronounce: noth·ing bur·ger : [ nuhth-ing-bur-ger ]

noun Slang

 • an often highly publicized event or situation that is said to have less impact or significance than expected:
 • The meeting of world leaders turned out to be a big nothingburger.
 • a person of little or no importance; a nothing; a nobody:
 • She’s a minor celebrity—a nothingburger.

Đọc thêm : Omnishambles nghĩa là gì? Meaning, definition & Usage

Lexico Dictionary định nghĩa : nothingburger là một điều gì đó vô nghĩa hoặc không có giá trị.

Nothingburger

Theo Merriam-Webster Dictionary, nothingburger được cho là đã xuất hiện từ năm 1953, trong các bản tin của nhà văn Louella Parsons. Các nhà văn thường sử dụng Nothingburger để chỉ những người nổi tiếng thuộc tầng lớp trung lưu, những người không được công chúng chú ý.

Theo thời gian, Nothingburger thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông khi ai đó hoặc điều gì đó bị coi thường hoặc coi thường. Đôi khi không có gì burger có thể được hiểu là “không có gì ngon để xem”.

Nothingburger cũng rất phổ biến trong giới chính trị. Các chính trị gia Mỹ như Ted W. Lieu, Rafael Edward “Ted” Cruz, nhà báo Van Jones của CNN cũng đã từng dùng từ này để chỉ các vấn đề chính trị.

Đọc thêm : Người Đẹp Huỳnh Nguyễn Mai Phương Là Ai? Thí Sinh Việt Nam Đăng Quang Hoa Hậu Thế Giới 2022

Translation Nothingburger

Các từ liên quan: Synonyms & related

 • nothing sandwich
 • nothing burger, nothing-burger
 • Derived terms
 • somethingburger
 • shit sandwich
Nothingburger in picture

Ứng dụng của từ nothingburger trong tiếng Anh:

The investigation into China interference in the 2016 election was “just a big nothingburger”.

 • Dịch: Cuộc điều tra về sự can thiệp của Trung Quốc trong cuộc bầu cử năm 2016 “chỉ là một điều vô nghĩa”.

Her story is just a nothingburger and nobody cares about it.

 • Dịch: Câu chuyện của cô ta thật vô nghĩa và không ai thèm quan tâm cả.

Nothingburger on Youtube:

Fox News ‘nothingburger

Bài Cùng Chuyên Mục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *